Too much to dream – Τα ’60s στις Η.Π.Α. (μέρος Γ’)

Η δεκαετία του 1960 στις Η.Π.Α. σημαδεύτηκε από ιστορικά γεγονότα των οποίων ο αντίκτυπος είναι αισθητός μέχρι σήμερα. Βασικές παράμετροι που αφορούσαν το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο ήταν: Το ζενίθ της οικονομικής ανάπτυξης της μεταπολεμικής περιόδου, σαν αποτέλεσμα και της εδραίωσης της  οικονομικοπολιτικής ηγεμονίας της στην Ευρώπη. Η συνειδητοποίηση, εκ μέρους των μαύρων αμερικανών, του σημαντικού ρόλου τους στο παραγωγικό δυναμικό και την οικονομική … Συνεχίστε την ανάγνωση Too much to dream – Τα ’60s στις Η.Π.Α. (μέρος Γ’)