2 Οκτώβρη 1968 – Σφαγή του Τλατέλολκο

Ουδεμία αμφιβολία δεν πρέπει να έχει κάποιος, γνωρίζοντας την εγχώρια και διεθνή εμπειρία στη διοργάνωση των σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων, για το ότι δεν έχουν το πνεύμα «του ωραίου, του μεγάλου και τ’αληθινού», αλλά του οικονομικού κέρδους, της επίδειξης δύναμης και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Και τα μέσα για να επιβληθεί η συμμόρφωση σ’αυτό το πνεύμα, που είναι πάντα η μηντιακή προπαγάνδα και η καταστολή. Οι ολυμπιακοί … Συνεχίστε την ανάγνωση 2 Οκτώβρη 1968 – Σφαγή του Τλατέλολκο